تبلیغات

تعرفه تبلیغات

یک ماهه
دو ماهه
سه ماهه

پست ثابت
500,000
700,000
900,000

بالای سایت
300,000
450,000
600,000

پایین سایت
250,000
350,000
500,000

متنی
100,000
150,000
250,000

برای سفارش تبلیغات می توانید از اینجا اقدام کنید
Design And Coding By Marja-joke